SweHep är en grupp med i Sverige verksamma forskare inom hepatologi, vars huvudsyfte är att bedriva klinisk forskning, i första hand genom att driva svenska multicenterstudier inom fältet med huvudfokus på prospektiva studier.


SweHeps planerade möten (vårmöte och höstmöte)

- 2024-03-21 - 2024-03-22 (Göteborg)

- 2024-10-24 - 2024-10-25 (Stockholm)